Untitled Document

ระบบข้อสอบออนไลน์

ระบบข้อสอบออนไลน์ของเราจะตรวจสอบแบบอัตโนมัติทั้งหมด ดำเนินการโดยการเลือกคำถามและ sections till execution, ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์รายละเอียด มันใช้งานง่าย, การสอบที่ปรับแต่งได้ซึ่งสามารถช่วยตอบสนองความต้องการการสอบภายใน และ ภายนอกของคุณ ระบบการจัดการการสอบที่ใช้ระบบคลาวด์ของเรานั้นมีความสามารถในการรายงาน และ วิเคราะห์ประสิทธิภาพ, ดังนั้นมันง่ายที่จะตรวจและให้ระดับเกรดทันทีที่ตอบคำถามสุดท้าย การประเมินผลนั้นรวดเร็ว, ง่าย และ แม่นยำ มันช่วยประหยัดเวลาได้อย่างยอดเยี่ยม, ลดทำงานด้วยตัวเอง, ลดภาระงานให้กับพนักงาน และถูกต้อง

ระบบข้อสอบออนไลน์ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้กระบวนการสอบง่ายขึ้น และ ปราศจากกระดาษ ซึง่ได้รับการออกแบบภายใต้กรอบการรักษาความปลอดภัยหลายระดับเพื่อป้องกันการใช้งานในทางทางที่ผิด การจัดการที่ขัดต่อกฎหมาย การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาติ และภัยคุกคามที่อาจมีผลต่อข้อมูลสำคัญบนซอฟแวร์อัตโนมัติ

ที่ไหนที่เราสามารถใช้โมดูลการสอบออนไลน์ได้บ้าง
สถาบันการศึกษา 
ระบบข้อสอบออนไลน์เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักเรียนในการเตรียมตัวสำหรับการสอบที่กำลังจะมาถึง จุดประสงค์ของระบบคือการพัฒนาระบบการสอบออนไลน์, ใช้ในการทดสอบขอบเขตความรู้ของนักเรียน กับพิจารณาเพื่อเลือกวิชาเฉพาะ ขั้นตอนแบบปกติที่ใช้สำหรับทำข้อสอบเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานและเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายเนื่องจากข้อจำกัดของมนุษย์
กระบวนการสรรหา 
การทดสอบการคัดกรองล่วงหน้าสำหรับผู้ที่สมัครงานใน บริษัท สามารถขจัดเวลาที่สูญเปล่าในการสัมภาษณ์ผู้สมัครที่ไม่ตรงตามความต้องการ
ประเมินผลกระบวนการฝึกอบรม 
องค์กรสามารถปรับใช้เครื่องมือการสอบเพื่อ ประเมินคะแนนหลังการฝึกอบรม เพื่อวัดความสำเร็จของการฝึกอบรมของพนักงาน
การประเมินความสามารถ 
เครื่องมือนี้จะมีประโยชน์มากในการประเมินความสามารถของพนักงานที่ต้องทำในช่วงเวลาที่กำหนด สิ่งนี้สามารถช่วยในการรับรองประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำ

Miracle InfoVision ระบบข้อสอบออนไลน์ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการบริหารและการสอบ ระบบนี้มีหน้าการจัดการที่ใช้ได้อย่างง่ายดายสำหรับใช้ในสำนักงานเพื่อให้แน่ใจว่าการถ่ายโอนข้อมูลไปยังฐานข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น ซอฟต์แวร์อนุญาตให้รวมกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการสอบเช่น เลขที่นั่ง, กระดาษข้อสอบ, การจัดการหลักสูตร, การลงทะเบียน, การสร้างบัตรผู้ดูแล, การออกแบบรูปแบบคำตอบ, การสร้างผลลัพธ์และสร้างรายงานอัตโนมัติ


ราคาระบบข้อสอบออนไลน์


สำหรับหน่วยงานเพื่อสอบคัดเลือกพนักงาน, โรงเรียน, โรงงาน, สถาบันการศึกษาต่าง ๆ , สถาบันติว ฯลฯ
ระบบปรับเปลี่ยนได้ และรูปแบบกราฟฟิค สี ตามต้องการ
ตารางราคาระบบข้อสอบ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่พิเศษ ไม่จำกัด
1. จำนวนผู้ใช้ (User) ไม่เกิน 1,000 1,001 - 3,000 3,001 - 5,000 5,001 - 10,000 Unlimit
2. จำนวนวิชา 5,000 30,000 50,000 100,000 Unlimit
3. จำนวนข้อสอบ 50,000 300,000 500,000 1,000,000 Unlimit
4. จำนวนกระดาษคำตอบ 500,000 3,000,000 5,000,000 10,000,000 Unlimit
5. ค่าติดตั้งระบบข้อสอบ ราคา 2,900 บาท ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี
6. ค่าโดเมนของท่าน .com จำนวน 1 ชื่อ 499 บาท/ปี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี
7. ค่าเช่า hosting 3,000 บาท/ปี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี
ราคาแพคเกจ 1 ปี (บาท) 8,200 15,000 19,000 28,000 ติดต่อเพื่อ
ราคาแพคเกจ 2 ปี (บาท) 15,000 28,000 35,000 53,000 ขอรายละเอียดเพิ่มเติม
ราคาแพคเกจ 4 ปี (บาท) 29,000 55,000 70,000 100,000  miracleinfovision
ราคาแพคเกจ 6 ปี (บาท) 45,000 85,000 114,000 160,000  miracleinfovision

สิ่งที่ท่านจะได้รับ


ชื่อเว็บไซต์ ที่เป็น .com , .org , .net จำนวน 1 ชื่อ เช่น www.abc.com

ระบบข้อสอบ

โดยเราได้เปลี่ยนเป็น Logo โรงเรียนของท่าน

เว็บไซต์สำหรับผู้ใช้งาน

เว็บไซต์สำหรับแอดมินหรือผู้ดูแลระบบ (back office)


คุณสมบัติของระบบข้อสอบออนไลน์


แสดงกลุ่มคะแนนของผู้เข้าสอบอย่างแม่นยำ ง่ายดายและสวยงามด้วยแผนภูมิ

สมัครสมาชิกครั้งเดียวสามารถทำข้อสอบได้หลายชุด และตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวได้

มีระบบเปิด/ปิด การสอบ

สามารถกำหนดให้ผู้เข้าสอบทำข้อสอบคนละชุด เพื่อป้องกันการลอกกัน อันนี้เราทำได้โดยแอดมินนะคะ แล้วให้คนทำข้อสอบเลือกชุดข้อสอบที่ต่างกัน

แสดงสถานะข้อสอบที่ได้ทำ และข้อสอบทั้งหมด อย่างชัดเจน

อินเตอร์เน็ตมีปัญหาในระหว่างการสอบ สามารถเข้าสอบได้อีกครั้ง แต่ต้องแอคทีฟโดยแอดมินและติดต่อผ่านทางช่องทางที่แจ้ง โดยต้องเริ่มทำข้อสอบใหม่

เมื่อเวลาหมดจะทำข้อสอบต่อไม่ได้

ทราบคะแนนทันทีที่ส่งคำตอบทั้งหมด

ข้อสอบ กระดาษคำตอบสามารถพิมพ์ข้อสอบและคำตอบออกมาได้และบันทึกเป็นข้อมูลส่วนบุคคลได้ เพิ่มปุ่มพิมพ์กับการบันทึกข้อมูลเหล่านี้ไว้ในข้อมูลของสมาชิกแต่ละคน

เก็บประวัติการสอบทุกครั้ง

บันทึกเวลาในการทำข้อสอบ

กำหนดคะแนนแต่ละตัวเลือก ในข้อนั้น ๆ ให้ไม่เท่ากันได้

มีเกียรติบัตรออกให้สำหรับผู้เข้าสอบ (กรณีต้องการ)


สำหรับผู้ออกข้อสอบ


ผู้ออกข้อสอบสามารถใส่ชุดข้อสอบได้ตามต้องการ
ตั้งเวลาในการสอบได้
สามารถแก้ไข และเพิ่มเติม คำอธิบายก่อนทำข้อสอบ ของวิชานั้น ๆ
ใส่รหัสในการสอบ สำหรับผู้เข้าสอบให้ทราบเพียงคนเดียว
กำหนดสถานะ เปิด/ปิด ข้อสอบในแต่ละวิชา ได้
สามารถ เปลี่ยนสี ตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ตัวอักษร เพิ่มรูปภาพเสียง vdo youtube หรือ ตารางในข้อสอบได้
ไม่จำกัดจำนวนการเพิ่ม ลบ แก้ไข แสดง ค้นหา วิชา
ไม่จำกัดจำนวนการเพิ่ม ลบ แก้ไข แสดง ค้นหา ข้อสอบ
กำหนดคะแนนแต่ละตัวเลือก ในข้อนั้น ๆ ให้ไม่เท่ากันได้
สามารถใช้ตัวเลือกได้สูงสุด 5 ตัวเลือก ในแต่ละข้อ
คำนวณคะแนนเต็มของวิชานั้นให้อัตโนมัติ
กำหนดให้ผู้เข้าสอบแต่ละคนทำการสอบวิชานั้น ๆ ได้ใหม่
ข้อสอบพร้อมเฉลย ของแต่ละวิชา สามารถ แสดง,พิมพ์ได้
คะแนนรวมของทุกคน สามารถ แสดง,พิมพ์,ส่งออกเป็น Excel,ส่งออกเป็น Word ได้
แสดงคะแนนเต็ม,คะแนนสูงสุด,คะแนนต่ำสุด,คะแนนเฉลี่ย ในแต่ละวิชา
แสดงคะแนนของผู้สอบที่ได้สูงสุด และคะแนนต่ำสุด อย่างชัดเจน
แสดง และพิมพ์ กระดาษคำตอบ พร้อมคะแนนของแต่ละคน ได้
สามารถสอบพร้อมกันในหลาย ๆ วิชาได้
 

 


สำหรับผู้ทำข้อสอบ


มีคำอธิบายก่อนทำข้อสอบของวิชานั้น ๆ

แสดงเวลาทำข้อสอบ และเวลาจะนับถอยหลังเมื่อเริ่มทำข้อสอบ เมื่อ  เวลาเป็น 00:00 นาที จะทำข้อสอบต่อไม่ได้

สามารถกำหนดให้ผู้เข้าสอบทำข้อสอบคนละชุด เพื่อป้องกันการลอกกัน

แสดงจำนวนข้อสอบทั้งหมดที่ได้ส่งคำตอบ และแสดงจำนวนข้อสอบทั้งหมด

แสดงสีข้อสอบที่แตกต่าง ระหว่างข้อที่ได้ส่งคำตอบแล้ว กับ ข้อสอบที่ยังไม่ได้ส่งคำตอบ

หาก คลิกส่งคำตอบทั้งหมดแล้ว ไม่สามารถเข้ามาทำข้อสอบได้อีก

ตรวจข้อสอบ และแจ้งคะแนน ทันที เมื่อได้ส่งคำตอบทั้งหมด

เก็บประวัติของชุดข้อสอบที่เคยทำไปแล้วไว้ให้ในระบบสมาชิก

ข้อสอบ กระดาษคำตอบสามารถพิมพ์ข้อสอบและคำตอบออกมาได้และบันทึกเป็นข้อมูลส่วนบุคคลได้

ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าสอบ

อินเตอร์เน็ตมีปัญหาในระหว่างการสอบ สามารถเข้าสอบได้อีกครั้ง แต่ต้องแอคทีฟโดยแอดมินและติดต่อผ่านทางช่องทางที่แจ้ง โดยต้องเริ่มทำข้อสอบใหม่

บันทึกเวลาในการทำข้อสอบ

รับพัฒนาระบบข้อสอบใช้เฉพาะหน่วยงาน ติดต่อ  miracleinfovision