Untitled Document

Interactive White Board

Interactive White Board | กระดานอัจฉริยะ
กระดานอัจฉริยะนั้นเปรียบเสมือนจอรับภาพขนาดใหญ่ซึ่งสามารถที่จะสัมผัสได้โดยตรงที่ตัวกระดาน การทำงานจะคล้าย ๆ กับโทรศัพท์ระบบสัมผัส การทำงานของกระดานอัจฉริยะ หรือ Interactive White Board (IWB) นั่นจะต้องประกอบไปด้วยกัน 3 สิ่งคือ

กระดานอัจฉริยะ ( Interactive White Board )
โปรเจคเตอร์ ( Projector )
คอมพิวเตอร์ ( Computer )
กระดานอัจฉริยะ หรือ Interactive White Board (IWB) นั้นจะทำให้เราสามารถที่จะควบคุมคอมพิวเตอร์ได้โดยใช้ ปากกา, นิ้วมือ, และอุปกรณ์อื่น ๆ สัมผัสไปที่กระดานอัจฉริยะ หรือ Interactive White Board (IWB) ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานในการที่จะเลื่อนเมาส์ , คลิ๊ก หรือ พิมพ์ ตรงจุดนี้เองซึ่งเป็นข้อดีของกระดานอัจฉริยะ หรือ Interactive White Board (IWB) เพราะว่าสามารถที่จะใช้นิ้วหรือปากกาในการเขียนได้แล้วยังสามารถที่จะบันทึกทุกสิ่งที่เราเขียนลงไปเก็บไว้ที่คอมพิวเตอร์ได้เลย นอกจากนั้นยังสามารถที่จะแปลงตัวเขียนให้เป็นตัวพิมพ์ได้ทันที และยังสามารถที่จะบันทึกเสียงได้อีกด้วย แล้วสามารถเรียกขึ้นมาใช้งานใหม่ได้ทันที สามารถใช้ในการประชุม หรือการเรียนการสอนได้

เทคโนโลยีที่ใช้ในกระดานอัจฉริยะ ( Technology Interactive White Board)
เทคโนโลยีกระดานอัจฉริยะแบบอินฟราเรด (Infrared Interactive White Board) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้คลื่นอินฟราเรดในการรับจุดตัดโดยจะมีตัวส่งคลื่นอินฟราเรด และตัวรับคลื่นอินฟราเรด ทั้ง 4 ด้านของตัวกระดานอัจฉริยะ หรือ Interactive White Board (IWB) ส่งสัญญาณในแนวตั้งและแนวนอน ตัดกันเป็นจุด เมื่อมีวัตถุเข้าไปสัมผัสผ่านคลื่นอินฟราเรด ก็จะทำให้เกิดจุดอับสัญญาณขึ้น ทำให้คอมพิวเตอร์รู้ว่าจุดที่คุณสัมผัสคือจุดไหน
ข้อดี
มีความเที่ยงตรงและแม่นยำสูง
มีการตอบสนองที่รวดเร็ว
ไม่จำเป็นต้องใช้ปากกาเฉพาะ ในการสัมผัสหรือเขียนเพราะสามารถที่จะใช้นิ้วมือ หรือ สิ่งต่าง ๆ ในการสัมผัสหรือเขียนที่กระดานได้
ตัวกระดานสามารถรับแรงกระแทกได้ในระดับดี หรือ กระดานทะลุก็สามารถเขียนหรือใช้งานต่อได้
ดูแลรักษาง่าย
ไม่จำเป็นต้องต่อสายไฟโดยตรงกับตัวกระดาน เพราะตัวกระดานจะใช้เพียงแค่สาย USB ในการเชื่อมต่อ

 

คุณสมบัติเฉพาะ กระดานอัจฉริยะ Proedu1 96 นิ้ว
1. เป็นจอรับภาพสำหรับโปรเจคเตอร์ มีขนาดวัดตามเส้นทแยงมุมมากกว่า 96 นิ้ว วัดตามขอบนอกของกระดานและ สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบแขวนผนัง

2. ใช้เทคโนโลยีอินฟราเรด สามารถใช้งานด้วยนิ้วหรือปากกาสัมผัส ช่วยในการเขียนได้

3. เชื่อมต่อและรับไฟฟ้าเลี้ยงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่าน USB Port โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าอื่น ฯ

4. ความละเอียดตอบสนองพอร์ตยูเอสบี 32,728 x 32,728

5. พื้นผิวกระดานเป็นชนิดลดแสงสะท้อนจากภายนอก

6. สามารถเลือกระบบการตั้งค่าความแม่นยำของการสัมผัสได้ โดยสามารถเลือกได้ 4 จุด 9 จุด และ 25 จุด

7. สามารถใช้งานในลักษณะสัมผัสด้วยนิ้วมือได้พร้อมกันมากกว่า 1 จุดและสามารถเขียนได้พร้อมกัน 10 จุด

8. สามารถเลื่อนหน้าจอในการนำเสนอได้ไม่จำกัดและสามารถเปลี่ยนหน้ากระดาษใหม่ได้ไม่จำกัด

9. มีฟังก์ชั่นแปลงตัวเขียนให้เป็นตัวพิมพ์ได้ทันที

10. มีโปรแกรมสำหรับติดตั้งในระบบปฏิบัติการ Windows 7,8,10 และ Android

11. มีซอฟต์แวต์ใน App store IOS ให้สามารถ download มาใช้งานควบคู่กับโปรแกรมจอได้

12. สามารถเลือกระบบการตั้งค่าความแม่นยำของการสัมผัสได้ โดยสามารถเลือกได้ 4 จุด 9 จุด และ 25 จุด

13. สามารถเลื่อนหน้าจอในการนำเสนอได้ไม่จำกัดและสามารถเปลี่ยนหน้ากระดาษใหม่ได้ไม่จำกัด

14. มีฟังชั่นเลือกแบ่งหน้าจอสำหรับการเขียนพร้อมกันให้เลือก 2 ช่อง, 4 ช่อง, 6 ช่อง, 8 ช่อง, 10 ช่อง โดยแต่ละช่องจะใช้สีที่ต่างกัน

15. มีเมนูภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 20 ภาษา

16. มีฟังก์ชั่นแทรกตัวพิมพ์แล้วอ่านออกเสียงได้ทันที

17. มีโปรแกรมสามารถติดตั้งใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการแบบแอนดรอยด์ และ IOSได้ โดยสามารถเขียนและส่งสิ่งที่ขียนจากโทรศัทพ์มือถือ หรือ แท๊บเล็ต ในระบบแอนดรอยด์ และ IOS เพื่อส่งไปแสดงยังกระดานอัจฉริยะได้โดยผ่านระบบเครื่อข่าย โดยไอคอนของโปรแกรมเป็นรูปเดียวกันกับไอคอนโปรแกรมที่ติดตั้งในระบบ windows เพื่อง่ายต่อการค้นหา

18. โปรแกรมในระบบ Android และ IOS สามารถใส่ ชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน และสามารถ sign in และมีระบบ offline login

19. โปรแกรมในระบบ Android มีเมนูไอคอน Gallery , Tools, Canvas, Pen, Eraser, Text, Icon, Undo, Redo, Clear, Save

20. โปรแกรมในระบบ IOS มีเมนูไอคอนไม่น้อยกว่า 13 ไอคอน และสามารถปรับขนาดเส้น เลือกสี ของปากกาได้

21. ตัวโปรแกรมในระบบ windows มีเมนูในรูปแบบไอคอนเพื่อง่ายต่อการใช้งาน โดยมีเมนูต่างๆ อย่างน้อยดังนี้ system menu, desk top, tool box, resource library, select, pen, line, eraser, graphic, hand write, text, fill ,roam, undo, redo

22. มีคำสั่งภายในโปรแกรมในระบบ windows ที่สามารถบันทึกสิ่งที่เขียนเป็นไฟล์วีดีโอได้ทันที

23. มีคำสั่งภายในโปรแกรมในระบบ windows สามารถเปลี่ยนพื้นหลังและสามารถใส่ effect ได้อย่างน้อยดังนี้ random vertical bars, random horizontal bars, horizontal blinds, vertical blinds, random bricks, the down fly into, the up fly into, the right fly into, the left fly into, upward to uncover, down to uncover, right uncover, left uncover, effect to water droplets, the vertical contraction, horizontal contraction, boxes of contraction

24. ตัวโปรแกรมในระบบ windows สามารถสร้างเมนูลัดเพื่อเปิดไปใช้งานร่วมกับโปรแกรมตัวอื่นได้

25. ผู้เสนอราคามีรูปภาพของโปรแกรมพร้อมคำอธิบายประกอบถึงการทำงานของโปรแกรมในแต่ล่ะข้อ

26. มีหนังสือรับรองลิขสิทธิ์ถูกต้องออกจากตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศสำหรับใช้งานโปรแกรมโดยระบุชื่อโครงการ

คุณลักษณะเครื่องฉายโปรเจคเตอร์แบบระยะฉายใกล้
1. รายละเอียดทั่วไป
1.1 เป็นเครื่องฉายภาพจากเครื่องเล่นวีดีโอและคอมพิวเตอร์ ที่ใช้เทคโนโลยีฉายภาพแบบ DLP (Digital Light Processing)

1.2 เป็นสินค้า Original Product ไม่ใช่สินค้า OEM ผลิตจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง

2. รายละเอียดทางเทคนิค
2.1 มีความสว่าง (Brightness) 3,600 ANSI Lumens มีอัตราส่วนความคมชัด (Contrast Ratio) 15,000 : 1

2.2 ใช้ระบบการแสดงผลภาพจากหน่วยประมวลผล DLP แบบ Single 0.65” สามารถแสดงสีได้ถึง 16.7 ล้านสี โดยควบคุมการแสดงสีด้วยวงล้อสี ชนิด 6 ส่วนสี (6 Segments (RYGCWB) Colorwheel)

2.3 ความละเอียดปกติในการแสดงภาพ(Native Resolution) WXGA (1,280x800) จุด และรองรับการแสดงผลได้มากสุดที่ (Maximum Resolution) WUXGA 1,920 x 1,200 จุด ที่ความถี่ 60 เฮิร์ต

2.4 อัตราส่วนระหว่างความกว้างและความสูงของภาพแบบปกติ(Native Aspect Ratio)แบบ 16 : 10 และรองรับการแสดงผลแบบ 4 : 3

2.5 มีสัดส่วนระหว่างระยะการฉายภาพกับความกว้างของภาพ (Throw Ratio) 0.52 :1 ซึ่งทำให้สามารถฉายภาพที่มีความชัดเจน ขนาด 100 นิ้ว ที่ระยะการฉายภาพเพียง 1.13 เมตร

2.6 เลนส์ฉายภาพ (Projection Lens) มีค่า f = 7.51 มิลลิเมตรและ F =2.8

2.7 สามารถฉายภาพที่มีความชัดเจน มีขนาดภาพตามแนวทแยงมุม 70 นิ้ว ถึง 100 นิ้ว ที่ระยะการฉายภาพตั้งแต่ 0.779 – 1.127 เมตร

2.8 สามารถแก้ไขความผิดเพี้ยนของภาพ (Keystone) ในแนวตั้ง ได้ไม่น้อยกว่า ± 40 องศา

2.9 ใช้หลอดฉายภาพขนาด 240 วัตต์ และมีอายุการใช้งาน (Lamp Life) ไม่น้อยกว่า 3,500 ชั่วโมง ในโหมดปกติ (Normal Mode) และ ไม่น้อยกว่า 5,000 ชั่วโมง ในโหมดประหยัด(Eco Mode)

2.10 สามารถรับสัญญาณวิดีโอ (Video Signals)ได้ในระบบ SDTV(480i, 576i), EDTV(480p, 576p), HDTV(720p, 1080i/p), NTSC/NTSC 4.43, PAL(B/D/G/H/I/M/N), SECAM

2.11 มีช่องสัญญาณ ดังต่อไปนี้

• Digital Input : HDMI 1.4b x 1    • PC Input : VGA D-Sub 15 pin x 2, S-Video
• Video Input : RCA Composite Video x 1    • Audio Input : Audio-in Mini Jack x 3, Microphone(3.5mm)
• Output : VGA-Out x 1    • Control Port : RJ45, RS232c, USB Type A, Mini-USB(Service), 12V Trigger

2.12 สามารถควบคุมการทำงานของตัวเครื่องด้วยระบบเน็ตเวิร์กด้วย RJ45 หรือควบคุมผ่าน RS232

2.13 รองรับการฉายภาพแบบ 3 มิติ ในระบบ DLP-Link 3D Ready เมื่อใช้คู่กับแว่นตา 3 มิติ แบบ DLP Active Link

2.14 มีระบบขยายเสียง และลำโพงในตัวเครื่อง ขนาด 10 วัตต์(mono)

2.15 สามารถความคุมการทำงานของเครื่องด้วยปุ่มควบคุมบนตัวเครื่อง หรือ รีโมทคอนโทล

2.16 น้ำหนักตัวเครื่อง 3.17 กิโลกรัม

2.17 มีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์จากผู้จัดจำหน่ายภายในประเทศไทย

 

คุณสมบัติเฉพาะ กระดานอัจฉริยะ Proedu1 110 นิ้ว
1. เป็นจอรับภาพสำหรับโปรเจคเตอร์ มีขนาดวัดตามเส้นทแยงมุมมากกว่า 110 นิ้ว วัดตามขอบนอกของกระดานและ สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบแขวนผนัง

2. ใช้เทคโนโลยีอินฟราเรด สามารถใช้งานด้วยนิ้วหรือปากกาสัมผัส ช่วยในการเขียนได้

3. เชื่อมต่อและรับไฟฟ้าเลี้ยงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่าน USB Port โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าอื่น ฯ

4. ความละเอียดตอบสนองพอร์ตยูเอสบี 32,728 x 32,728

5. พื้นผิวกระดานเป็นชนิดลดแสงสะท้อนจากภายนอก

6. สามารถเลือกระบบการตั้งค่าความแม่นยำของการสัมผัสได้ โดยสามารถเลือกได้ 4 จุด 9 จุด และ 25 จุด

7. สามารถใช้งานในลักษณะสัมผัสด้วยนิ้วมือได้พร้อมกันมากกว่า 1 จุดและสามารถเขียนได้พร้อมกัน 10 จุด

8. สามารถเลื่อนหน้าจอในการนำเสนอได้ไม่จำกัดและสามารถเปลี่ยนหน้ากระดาษใหม่ได้ไม่จำกัด

9. มีฟังก์ชั่นแปลงตัวเขียนให้เป็นตัวพิมพ์ได้ทันที

10. มีโปรแกรมสำหรับติดตั้งในระบบปฏิบัติการ Windows 7,8,10 และ Android

11. มีซอฟต์แวต์ใน App store IOS ให้สามารถ download มาใช้งานควบคู่กับโปรแกรมจอได้

12. สามารถเลือกระบบการตั้งค่าความแม่นยำของการสัมผัสได้ โดยสามารถเลือกได้ 4 จุด 9 จุด และ 25 จุด

13. สามารถเลื่อนหน้าจอในการนำเสนอได้ไม่จำกัดและสามารถเปลี่ยนหน้ากระดาษใหม่ได้ไม่จำกัด

14. มีฟังชั่นเลือกแบ่งหน้าจอสำหรับการเขียนพร้อมกันให้เลือก 2 ช่อง, 4 ช่อง, 6 ช่อง, 8 ช่อง, 10 ช่อง โดยแต่ละช่องจะใช้สีที่ต่างกัน

15. มีเมนูภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 20 ภาษา

16. มีฟังก์ชั่นแทรกตัวพิมพ์แล้วอ่านออกเสียงได้ทันที

17. มีโปรแกรมสามารถติดตั้งใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการแบบแอนดรอยด์ และ IOSได้ โดยสามารถเขียนและส่งสิ่งที่ขียนจากโทรศัทพ์มือถือ หรือ แท๊บเล็ต ในระบบแอนดรอยด์ และ IOS เพื่อส่งไปแสดงยังกระดานอัจฉริยะได้โดยผ่านระบบเครื่อข่าย โดยไอคอนของโปรแกรมเป็นรูปเดียวกันกับไอคอนโปรแกรมที่ติดตั้งในระบบ windows เพื่อง่ายต่อการค้นหา

18. โปรแกรมในระบบ Android และ IOS สามารถใส่ ชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน และสามารถ sign in และมีระบบ offline login

19. โปรแกรมในระบบ Android มีเมนูไอคอน Gallery , Tools, Canvas, Pen, Eraser, Text, Icon, Undo, Redo, Clear, Save

20. โปรแกรมในระบบ IOS มีเมนูไอคอนไม่น้อยกว่า 13 ไอคอน และสามารถปรับขนาดเส้น เลือกสี ของปากกาได้

21. ตัวโปรแกรมในระบบ windows มีเมนูในรูปแบบไอคอนเพื่อง่ายต่อการใช้งาน โดยมีเมนูต่างๆ อย่างน้อยดังนี้ system menu, desk top, tool box, resource library, select, pen, line, eraser, graphic, hand write, text, fill ,roam, undo, redo

22. มีคำสั่งภายในโปรแกรมในระบบ windows ที่สามารถบันทึกสิ่งที่เขียนเป็นไฟล์วีดีโอได้ทันที

23. มีคำสั่งภายในโปรแกรมในระบบ windows สามารถเปลี่ยนพื้นหลังและสามารถใส่ effect ได้อย่างน้อยดังนี้ random vertical bars, random horizontal bars, horizontal blinds, vertical blinds, random bricks, the down fly into, the up fly into, the right fly into, the left fly into, upward to uncover, down to uncover, right uncover, left uncover, effect to water droplets, the vertical contraction, horizontal contraction, boxes of contraction

24. ตัวโปรแกรมในระบบ windows สามารถสร้างเมนูลัดเพื่อเปิดไปใช้งานร่วมกับโปรแกรมตัวอื่นได้

25. ผู้เสนอราคามีรูปภาพของโปรแกรมพร้อมคำอธิบายประกอบถึงการทำงานของโปรแกรมในแต่ล่ะข้อ

26. มีหนังสือรับรองลิขสิทธิ์ถูกต้องออกจากตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศสำหรับใช้งานโปรแกรมโดยระบุชื่อโครงการ

คุณลักษณะเครื่องฉายโปรเจคเตอร์แบบระยะฉายใกล้
1. รายละเอียดทั่วไป
1.1 เป็นเครื่องฉายภาพจากเครื่องเล่นวีดีโอและคอมพิวเตอร์ ที่ใช้เทคโนโลยีฉายภาพแบบ DLP (Digital Light Processing)

1.2 เป็นสินค้า Original Product ไม่ใช่สินค้า OEM ผลิตจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง

2. รายละเอียดทางเทคนิค
2.1 มีความสว่าง (Brightness) 3,600 ANSI Lumens มีอัตราส่วนความคมชัด (Contrast Ratio) 15,000 : 1

2.2 ใช้ระบบการแสดงผลภาพจากหน่วยประมวลผล DLP แบบ Single 0.65” สามารถแสดงสีได้ถึง 16.7 ล้านสี โดยควบคุมการแสดงสีด้วยวงล้อสี ชนิด 6 ส่วนสี (6 Segments (RYGCWB) Colorwheel)

2.3 ความละเอียดปกติในการแสดงภาพ(Native Resolution) WXGA (1,280x800) จุด และรองรับการแสดงผลได้มากสุดที่ (Maximum Resolution) WUXGA 1,920 x 1,200 จุด ที่ความถี่ 60 เฮิร์ต

2.4 อัตราส่วนระหว่างความกว้างและความสูงของภาพแบบปกติ(Native Aspect Ratio)แบบ 16 : 10 และรองรับการแสดงผลแบบ 4 : 3

2.5 มีสัดส่วนระหว่างระยะการฉายภาพกับความกว้างของภาพ (Throw Ratio) 0.52 :1 ซึ่งทำให้สามารถฉายภาพที่มีความชัดเจน ขนาด 100 นิ้ว ที่ระยะการฉายภาพเพียง 1.13 เมตร

2.6 เลนส์ฉายภาพ (Projection Lens) มีค่า f = 7.51 มิลลิเมตรและ F =2.8

2.7 สามารถฉายภาพที่มีความชัดเจน มีขนาดภาพตามแนวทแยงมุม 70 นิ้ว ถึง 100 นิ้ว ที่ระยะการฉายภาพตั้งแต่ 0.779 – 1.127 เมตร

2.8 สามารถแก้ไขความผิดเพี้ยนของภาพ (Keystone) ในแนวตั้ง ได้ไม่น้อยกว่า ± 40 องศา

2.9 ใช้หลอดฉายภาพขนาด 240 วัตต์ และมีอายุการใช้งาน (Lamp Life) ไม่น้อยกว่า 3,500 ชั่วโมง ในโหมดปกติ (Normal Mode) และ ไม่น้อยกว่า 5,000 ชั่วโมง ในโหมดประหยัด(Eco Mode)

2.10 สามารถรับสัญญาณวิดีโอ (Video Signals)ได้ในระบบ SDTV(480i, 576i), EDTV(480p, 576p), HDTV(720p, 1080i/p), NTSC/NTSC 4.43, PAL(B/D/G/H/I/M/N), SECAM

2.11 มีช่องสัญญาณ ดังต่อไปนี้

• Digital Input : HDMI 1.4b x 1    • PC Input : VGA D-Sub 15 pin x 2, S-Video
• Video Input : RCA Composite Video x 1    • Audio Input : Audio-in Mini Jack x 3, Microphone(3.5mm)
• Output : VGA-Out x 1    • Control Port : RJ45, RS232c, USB Type A, Mini-USB(Service), 12V Trigger

2.12 สามารถควบคุมการทำงานของตัวเครื่องด้วยระบบเน็ตเวิร์กด้วย RJ45 หรือควบคุมผ่าน RS232

2.13 รองรับการฉายภาพแบบ 3 มิติ ในระบบ DLP-Link 3D Ready เมื่อใช้คู่กับแว่นตา 3 มิติ แบบ DLP Active Link

2.14 มีระบบขยายเสียง และลำโพงในตัวเครื่อง ขนาด 10 วัตต์(mono)

2.15 สามารถความคุมการทำงานของเครื่องด้วยปุ่มควบคุมบนตัวเครื่อง หรือ รีโมทคอนโทล

2.16 น้ำหนักตัวเครื่อง 3.17 กิโลกรัม

2.17 มีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์จากผู้จัดจำหน่ายภายในประเทศไทย