Untitled Document

พัฒนาระบบ E-Learning

ศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนเสมือนจริง
จุดประสงค์ของอีเลิร์นนิงที่ประสบความสำเร็จ คือ สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ให้ความรู้สึกเหมือนประสบการณ์ในห้องเรียน โดยนำเสนอลักษณะห้องเรียนแบบดั้งเดิม (เช่น ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับนักเรียน คำถามและคำตอบ ไม่ว่าจะออนไลน์หรือผ่านอุปกรณ์ (เช่น แล็ปท็อป เดสก์ท็อป แท็บเล็ต หรือ อุปกรณ์พกพา) สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่สำคัญเหล่านี้เกิดขึ้นได้จาก คุณสมบัติ และ เครื่องมือของแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่สร้างปฏิสัมพันธ์และความผูกพันที่นักเรียนต้องการ
เช่นเดียวกับที่มีรูปแบบการเรียนรู้มากมายสำหรับผู้เรียนประเภทต่างๆ แพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่คุณเลือกควรจะสามารถจัดรูปแบบเนื้อหาที่แตกต่างกัน เพื่อจัดการกับรูปแบบการเรียนรู้เฉพาะของผู้เรียน ตัวอย่างของรูปแบบเนื้อหา ได้แก่ บทความการสัมภาษณ์ การสัมมนาผ่านเว็บ แผนภูมิงานนำเสนอ PowerPoint การจำลองและวิดีโอ แต่นี่เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนของรูปแบบเนื้อหาที่สามารถใช้ใน E-Learning) แพลตฟอร์มการเรียนรู้ควรรวมโมดูลเนื้อหาด้วย โมดูลการเรียนรู้ โมดูลการประเมินผล และ โมดูลการสื่อสาร ทั้งหมดที่เรากล่าวถึงในบทความนี้ เกี่ยวกับโมดูลที่สำคัญสำหรับระบบการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ โมดูลเหล่านี้ช่วยให้โปรแกรมการฝึกอบรมของคุณรวมสไตล์การสอนที่หลากหลายสำหรับผู้เรียนทุกคนและช่วยให้ผู้เรียนเพิ่มระดับประสิทธิภาพ และ ระดับการเก็บความรู้
โมดูลหลักภายในซอฟต์แวร์คือ

ปรับแต่งห้องเรียนเสมือน 
- การสอนสด, ให้การสนับสนุนทางเทคนิค ,การนำเสนอออนไลน์ หรือ การประชุม

ชุมชน 
- ห้องประชุมที่อนุญาตให้นักเรียนประชุมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางสังคม และ การทำงานร่วมกัน

การสื่อสารในวงกว้าง 
- การสื่อสารแบบบูรณาการผ่านจดหมายภายใน, การจัดการการสื่อสารการ, แจ้งเตือนที่ปลอดภัย และ ตลอดเวลา

ความสำเร็จ 
- นักเรียนสามารถรับรางวัลได้ขึ้นอยู่กับความก้าวหน้าของหลักสูตรและระดับการมีส่วนร่วมในชุมชน

แบบฝึกหัดที่ถูกต้อง 
- ส่วนที่ครู และ ผู้สอนสามารถแก้ไขแบบฝึกหัดประเภท (การประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนหรือแบบฝึกหัดการออกเสียง) และส่งคืนผลลัพธ์ให้กับนักเรียน

กิจกกรมสำคัญ 
- ใช้งานบันทึกเหตุการณ์สำคัญสำหรับการฝึกอบรมทางวิชาการแต่ละครั้ง ครูสามารถเห็นสถานการณ์ที่มีความสำคัญต่อการติดตามนักเรียนอย่างเหมาะสม

ห้องสมุดโรงเรียน 
- จัดเก็บ และ แบ่งปัน ข้อมูลเพิ่มเติมที่มีอยู่ในห้องสมุดเสมือนที่สามารถเข้าถึงได้ทั่วทั้งชุมชน

เครื่องมืออื่นๆ 
- CAE platform รวมเครื่องมือทั้งหมดที่จำเป็นในการ, สร้างตารางเวลา, จัดการบุคลากรและเอกสาร ฯลฯ