Untitled Document

บริการดูแลระบบไอทีในออฟฟิศ

IT Infrastructure Service Provider | IT infrastructure Management

ทุกองค์กรในปัจจุบันใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีและซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย จาก OEM ที่แตกต่างกัน และ กลายเป็นเรื่องน่าปวดหัวสำหรับองค์กรที่จะจัดการการดำเนินงานได้อย่างราบรื่น โดยคำนึงถึงความต้องการบริการของลูกค้า

Miracle InfoVision เป็นผู้ให้บริการด้านไอทีระดับมืออาชีพ Miracle InfoVision นำเสนอบริการที่หลากหลายเพื่อออกแบบ และ ดำเนินการบริการดูแลระบบไอทีของคุณสำหรับทั้ง ระดับกลาง และ ระดับองค์กร บริการของเราครอบคลุมทั่วโครงสร้างพื้นฐานรวมถึง ศูนย์ข้อมูลเครือข่ายองค์กร การประมวลผลสำหรับผู้ใช้บริการการจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที และ ความปลอดภัยขององค์กร เราเข้าใจความต้องการทางธุรกิจของบริษัทออกแบบโซลูชันที่ปรับแต่งตามความต้องการของผู้ใช้ ดังนั้นจึงช่วยให้องค์กรปรับกระบวนการทางธุรกิจทรัพยากรและทรัพย์สินให้มีต้นทุนที่ลดลงพร้อมกับเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ

เราได้นำเสนอบริการดูแลระบบไอทีดังต่อไปนี้ 

- การจัดการระบบ
- การจัดการฐานข้อมูล
- การจัดการเครือข่าย
- การสำรองข้อมูล / การจัดเก็บข้อมูล
- การตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานและแอปพลิเคชัน
- บริการให้คำปรึกษาด้านไอที
- บริการศูนย์ข้อมูล
- การจัดการเสมือนจริง
- การจัดการระบบปฏิบัติการ
- การจัดการการเคลื่อนไหวขององค์กร
- การส่งข้อความ
- การจัดการแพทช์
- บริการการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน
- บริการจัดการความปลอดภัย
- บริการจัดการภัยพิบัติ