Untitled Document

ฝึกอบรม

Miracle InfoVision ให้การฝึกอบรมระดับสูงในสายงานด้านเทคนิคในหัวข้อทั้งหมดในการเพิ่มความสามารถที่สร้างความพึงพอใจให้กับผู้สมัครจนถึงระดับมาตรฐานในทุกด้าน

- Linux
- DevOPs
- Hadoop
- Java
- Android
- .NET & SQL Server
- PHP & MySQL
- Oracle
- Microsoft
- CISCO

Miracle InfoVision ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือกับวิทยากรที่ได้รับการรับรองเป็นพิเศษในสาขาของตน

ผู้ฝึกสอนของเราฝึกฝนคนรุ่นต่อไป อย่างเข้มงวดโดยทำให้งานที่ซับซ้อนกลายเป็นงานที่ง่าย บริษัทไม่ได้ให้บริการเพียง แต่การฝึกอบรมเท่านั้น แต่ยังให้ความหมายที่สมบูรณ์ของชื่อ delivering ด้วยการให้บริการในหลายๆด้าน สร้างเครือข่ายด้านเทคนิค จนถึงบริการในทุกๆปัญหาในด้านเทคนิค